حسابداری پیمانکاری چیست؟

حسابداری پیمانکاری-chortkeh20-com

حسابداری پیمانکاری چیست؟

ما در این مقاله قصد داریم شما را با حسابداری پیمانکاری و حسابداری شرکت های پیمانکاری آشنا کنیم.

حسابداری پیمانکاری

سیستم اطلاعاتی حسابداری در شرکت های پیمانکاری ، به عنوان مهمترین مجموعه این سیستم شناخته می شود.

در این سیستم اطلاعات مالی متفاوتی در اختیار کاربران آن به ویژه مدیران سازمان قرار می گیرد.

اطلاعات حسابداری دارای ویژگی های خاصی هستند که در فرایند تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرند.

ویژگی های این اطلاعات مانند مرتبط بودن و قابلیت اتکاء می باشد ؛ از جمله خصوصیاتی که می توان به آن اشاره کرد ، ماژول های سیستم حسابداری پیمانکاری است.

ماژول های این سیستم به صورت مستقل ، عملیات های مربوط به پروژه ها و قراردادهای دریافتی را به شکل پیش نویس به پیمانکار نشان می دهد.

سیستم حسابداری در شرکت های پیمانکاری

 

  • کارگاه ها : در شرکت های حسابداری پیمانکاری معمولاً برای اجرا و شروع پروژه ، مصالح مورد نیاز پروژه ، کارگاه هایی را با کارکرد مناسب در مناطق مختلف جغرافیایی راه اندازی می کنند. کارگاه ها محلی نیز هستند که عملیات هایی که با موضوع پیمان اجرا می شوند.

کارخانه ها یا کارگاه های تولیدی که در خارج از زمین های تحویلی کارفرما قرار دارند به منظور تهیه و ساخت تجهیزات و قطعات شروع به کار می کنند ؛ اما این مکان ها جزء کارگاه به شمار نمی آیند.

پیمان‌کارانی که یک دفتر مرکزی دارند ، معمولاً در تهران یا مرکز آن استان پایه گذاری می کنند. همچنین امضاء قراردادها عموماً در کارگاه‌های جداگانه ‌ای صورت می گیرد.

هزینه های قبل از بستن قرارداد ،نیز  در صورتی قابل شناسایی و تشخیص خواهند بود ؛که سند ها به حساب پیمان‌کار انتقال یافته باشد .

در غیر این صورت هزینه های دوره وقوع، محسوب می شوند و باید مخارج اجرای طرح را پس از تنظیم قرارداد پرداخت کنید.

  • ضرایب : ضریب درصدی است که در صورت قانونی یا توافقی بین کارفرما و پیمانکار انجام می گردد. ضریب های قرارداد در دو نوع کاهنده و افزاینده هستند ؛ که با توجه به نوع آن از مبلغ کاسته یا افزوده می شود.

پس از ورود به سیستم حسابداری پیمانکاری در منوی سمت راست ، وارد سیستم پیمانکاری شده و در بخش ضریب جدید کلیک کنید ، با انجام این کار می توانید ضریب مبلغ خود را محاسبه نمائید. عنوان ضریب به نوع کاهنده یا افزاینده آن بستگی دارد ؛که درصد مورد نظر وارد شده را پس از ورود اطلاعات ثبت و ذخیره می کند.

  • لیست ضرایب : می توانید برای مشاهده ، حذف یا ویرایش لیست ضریب های تعریف شده وارد فهرست پیمانکاری شده و در بخش ضرایب فهرست خود را ویرایش یا حذف کنید.
  • قراردادها : برای ورود و دسترسی به اطلاعات قرارداد باید به موارد زیر دسترسی داشته باشید :
  1. تعیین وضعیت قرارداد با توجه به مرکز هزینه و کارفرما
  2. تعیین و مشخص کردن اطلاعات ریالی قرارداد مانند : مبلغ اصلی قرارداد ، پیش دریافت قرارداد و مصالح کارفرما
  3. تعیین و مشخص کردن کارگاه ها و بیمه تأمین اجتماعی
  4. مشخص کردن اطلاعات مربوط به ضرایب قرارداد ها

ورود اطلاعات در قرارداد

پس آن که شما به سیستم ورود می کنید ، باید وارد منوی سمت راست شده و در بخش پیمانکاری گزینه قرارداد جدید را کلیک کنید.

جهت انتخاب کارفرما شما می توانید از اشخاص یا شرکت های تعریف طرف حساب استفاده نمائید. تاریخ شروع و تاریخ خاتمه نشان دهنده زمان شروع و پایان قرارداد شما با کارفرما است.

گاهی اوقات ممکن است تاریخ شروع قرارداد مدتی پس از تاریخ انعقاد قرارداد برابر با آن تاریخ باشد.

مبلغی که در زمان ثبت قرارداد با مبلغ نهایی قرارداد برابر است ، حسابداری پیمانکاری ممکن است بر اساس تغییرات موجود در قرارداد مانند دستور کار ، صورت جلسه ، الحاقیه ، مبلغ نهایی ، جمع هزینه های برآورد شده در بخش مورد نظر و تاریخ انعقاد قرارداد ایجاد کند.

تضامین قرارداد : معمولاً در قرارداد هایی که با پیش دریافت و انجام تعهدات ، ضمانت نامه هایی از طرف پیمانکار به کارفرما داده می شود ، کاملاً معتبر است ؛ زیرا اطلاعات مورد نیاز در بخش تضامین قرارداد وارد شده است.

 

اطلاعات دریافت

اگر پیمانکار مبالغی را به عنوان پیش دریافت یا علی الحساب از کارفرما دریافت کند، می‌ تواند مبلغ دریافتی ، نوع و تاریخ آن را در قسمت اطلاعات دریافت قرارداد وارد نماید.

حسابداری در شرکت‌ های پیمان کاری

  • هنگامی که شما سیستم دریافت و پرداخت را تهیه کرده باشید، پس از ذخیره قرارداد می ‌توانید ، با استفاده از گزینه رسید دریافت، در بخش پایین صفحه مبلغ های دریافتی ، را ثبت کنید .
  • هنگام ثبت صورت وضعیت، مبلغ های پیش دریافت و علی الحساب ثبت شده ، بر اساس درصد های مشخص شده در تنظیمات سیستم حسابداری پیمانکاری مستهلک می‌ شوند ، همچنین درصد های استهلاک در پایین صفحه قابل تغییر هستند.

مصالح قرارداد برای کارفرما

اگر کارفرما برای قرارداد مصالحی ، لیست و هزینه ای را در اختیار پیمانکار قرار دهد، می ‌توانید اطلاعات مرتبط به مصالح دریافتی را در قسمت مصالح کارفرما وارد نموده، سپس در زمان ثبت هر صورت وضعیت، میزان استهلاک مصالح را مشخص کنید.

لازم به ذکر است که کد کالا از لیست کالا های تعریف شده از سیستم تأمین کنندگان و  انبار قابل انتخاب است.

*در صورتی که شما سیستم تأمین کنندگان و انبار تهیه کرده باشید، می ‌توانید با استفاده از گزینه رسید انبار مصالح دریافتی را ثبت نمایید.

تغییرات موجود در قرارداد

اگر بر اساس توافق بین کارفرما و پیمان‌کار تغییراتی از نوع دستور کار ، صورت جلسه ها و الحاقیه ، باعث تغییر مبلغ قرارداد نیز شود. میزان این تغییر در بخش تغییرات قرارداد نیز ثبت می ‌شود ، تا مبلغ نهایی قرارداد بر اساس آن‌ ها محاسبه شود.

کارگاه ها

پیمانکاران دارای کارگاه‌ های متفاوتی هستند، با این وجود می ‌توانند جهت انجام قراداد ، اطلاعات و عملیات های تعیین شده ، را در هر کارگاه مورد نظر ثبت و ارزیابی کنند، همچنین در بخش کارگاه اطلاعات آن را وارد نمایند.

در قسمت کارگاه می توانید، کارگاه های مورد نظر خود را به این بخش اضافه کنید؛ اما قبلاً کارگاهی را تعریف نکرده باشید، میتوانید با راست کلیک کردن در فرم مورد نظر آن را انتخاب کرده و گزینه جدید کارگاه مورد نظر خود را تعریف کنید.

شعبه تأمین اجتماعی

شعبه های تأمین اجتماعی، قرارداد هایی را در تب تأمین اجتماعی قرار داده اند که قابل تعریف می باشند.

شما نیز می توانید در بخش شعبه تأمین اجتماعی تب مورد نظر خود را تعریف کنید.

نوع هزینه های قرارداد

هزینه ، امکانی برای دسته بندی هزینه‌ های انجام شده در قرارداد می ‌باشد. در واقع برای ثبت هزینه ‌های قرارداد ، باید نوع هزینه مورد نظر را مشخص نمایید.

شما می توانید ، پس از ورود به سیستم، وارد منوی سمت راست شده و در بخش سیستم حسابداری پیمانکاری شده، همچنین در قسمت عملیات روی گزینه نوع هزینه های جدید کلیک کنید. در پنجره‌ ای که به شما نشان داده می شود ، عنوان مورد نظر را برای هزینه های قرارداد خود وارد نمایید، میزان هزینه را انتخاب کنید .

همچنین لازم به ذکر است که در زمان ثبت صورت هزینه، برای تمام هزینه ‌های از این نوع سند حسابداری در شرکت ‌های حسابداری پیمانکاری، با این حساب ها ثبت می‌ شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *