آشنایی با مدیریت پسماند

آشنایی با مدیریت پسماند-chortkeh20-com

از دیرباز انسان ها برای مدیریت پسماند ، زباله های خود را به طوری از زندگی خود دور می کردند.اما این کار. مستلزم انجام کاری مفید بود،و به این اندیشیدند که راهی برای مشکل پسماند بیابند.

تعریف مدیریت پسماند

مدیریت پسماند یکی ازهمین راه ها بود که باید به شکل درستی انجام می گرفت.مدیریت پسماند موضوعی است که به علت پیشرفت زندگی انسان به طوراجتماعی و افزایش استفاده وتعامل او با طبیعت ایجادشد.انسان باید فکری برای موجودات زنده در طبیعت میکرد،محیط زیست مجموعه بزرگی است ازگسترش و تکامل موجودات زنده و نیز اجزایی که برای بهبود سطح زمین احتیاج است به وجود آمده است.بنابراین رابطه انسان بامحیط زیست رابطه ای اجتناب ناپذیراست.انسان باید برای زندگی هرچه بهترخود با طبیعت رابطه ای مسالمت آمیزداشته باشد تابتواند هرچه بهتر وسلامت تر زندگی رابگذراند وبه نسل های بعد انتقال دهد.

انسانها از زمانی که تصمیم بر زندگی یکجانشینی وگروهی گرفتند همواره در تکاپوی دورکردن پسماندها ازمحیط زندگی شن بودند،واین موضوع به علت کمی جمعیت ،ونیز کمتربودن تولیدزباله وتنوع کمتر آن دفن زباله ها را دچار مشکل نمی کرد ودر این موقع تمامی زباله ها از بازیافتی وغیر بازیافتی در اطراف محل سکونتشان دفع میشد،ولی رفته رفته باگسترش جمعیت رشد شهرنشینی تنوع مواد استفاده شده در زندگی و چه بسا تغییر الگوی مصرف وهمچنین استفاده بسیار زیاد از موادی که به راحتی تجزیه نمیشد و عوارض دفع غیربهداشتی ومشکلات ناشی از آن بر این باور شدند که به طور منسجم پسماندها را مدیریت وسازماندهی کنند.

در حال حاضرمدیریت پسماند مسئله ای ضروری در دایره توسعه پایدار به حساب می آید . اولین فردی که اصطلاح توسعه پایدار را دراعلامیه خود به کار برد«بارباراوارد»بود.به تدریج بسیاری دیگر درتکاپوی این مسئله افتادند واتحادیه ای مبنی برحفاظت محیط زیست رابنیان نهادند که این اگر نه تنها برای انسان ها بلکه برای تمام موجودات زنده مفید وحیاتی بود.با گزارش کمسیون جهانی محیط زیست معروف به گزارش براندتلند مجموعه ای از پیشنهادات و اصول قانونی به طور رسمی فراهم شد.

پس از آن موضوع توسعه پایدار در کنفرانس سازمان ملل متحد محیط زیستی مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت و بهره برداری صحیح از این مسئله را در سطر کار خود قرار دادند. نتیجه ای که دراین اجلاس به طور منظم به بهره برداری رسید به این شرح است:

رشد اقتصادی را حیاتی مجدد بیابد.
رشد اقتصادی کیفییتی بهتر داشته باشد.
برآورده کردن نیازهای ضروری
حفاظت از منابع طبیعی وبهتر کردن آن.
دانش بومی
محیط زیست وتصمیمات مهم اقتصادی.
جهت گیری مناسب اقتصادی
به دین صورت شاخص های توسعه پایدار را میتوان به چهارگروه تقسیم و بررسی کرد:گروه اجتماعی،گروه اقتصادی،گروه بنیادی،وزیست محیطی
تولید انواع پسماند درزندگی روزمره انسان امری نیست که بتوان منکر آن شدو بدون شک عدم توجه به ان صدمات جبران ناپذیری برای محیط زیست به ارمغان خواهد آورد.ضایعات را به اشکال مختلف مورد استفاده میتوان قرار داد که یکی از ان فعالیت ها فعالیت حرارتی ضایعات است که به شکل انرژی درمی آید

امروزه این روش درکشورهای مختلف کارایی دارد هم به عنوان روشی مناسب برای دفع زباله ها و هم تولیدسوخت های مناسب ،بدون هیچ تاثیر منفی بر روی محیط زیست.

همان طورکه می دانید درحال حاضر حدودا ۴۰۰ کارخانه در اتحادیه اروپا در زمینه تولید و ساخت انرژی ازضایعات وجود دارد ولی با این وجود متاسفانه فقط ۲۸ درصد کل زباله ها در اروپا سوزانده میشود و اکثر انها تقریبا۴۲درصدهنوزبه صورت روش های گذشته وقدیمی دفن میشود.زباله ها خیلی خوب میتوانند منبع مناسب برای سوخت های واک وقابل اعتماد باشند و این خود باعث کاهش مصرف انرژی خواهد بود.این فناوری ها وراه های جدید به عنوان بهترین راهبر خورد با زباله بشمار می آید .بنابر تحقیقات به عمل آمده جدیدا کارخانه جاتی که به فعالیت تبدیل زباله به انرژی مشغول هستند روزبه روزافزایش یافته اند.

در حالی که از زمان پیشین این تمرکز روی این موضوع بسیار کم و ناچیز بود.وبیشتر پیگیر این موضوع بودند که آسیب کمتری به محیط زیست برسد از زباله ها وضایعات پسماندی بیشتر برای تولید گرما وهمچنین تولید الکتریسیته دراکثر کشورها استفاده میشود.حال بهتر است تعریفی کامل از پسماند داشته باشیم.به طور کلی پسماند عبارت است از موادی غیرقابل استفاده که از فعالیت های روزمره انسان بدست آمده ودرحال حاضروهیچ استفاده خوبی ازآن نمی توان کرد و دفع و نابود کردن ان و دور کردنش ازمحیط خانه و محیط زیست ضروری است.اما برنامه محیط زیست سازمان ملل پسماند رابه طور دیگری تفسیرمیکند که،پسماندمتشکل از اشیایی است که صاحبان آنها دیگر نیازی به آنها ندارند و دیگر برایشان بی استفاده شده ولازم است تا آنها دوباره پردازش شوند.

پسماند قائدتا از فعالیت های انسان تولیدشده،و متشکل از همان موادی ست که درمحصولات مفید وجود داردبا این تفاوت که دیگر هیچ ارزشی برای کسی ندارند.در بسیاری ازمواقع این دیدگاه که آنها ارزشی ندارند به این علت است که با هم مخلوط هستند یا اطلاعات کامل ومفیدی در رابطه شان وجود ندارد،

دراین زمان شاید اگر این مواد از هم تفکیک وجداسازی شود ارزش خود را بیابند ازچند دیدگاه میتوان پسماند را دسته بندی وطبقه بندی کرد،ازنظرحالات فیزیکی که جامد یا مایع و باگاز بودنش مورد محاسبه میشود،از نظر کاربردی که ببینیم این مواد درچه کارها ومکانی کاربرد دارد از نظر جنس موادشان مثلا شیشه،کاغذ،فلز،و…از نظر ویژگی های مثلا فیزیکی ،از نظر منشا خانگی بودن یا تجاری بدنشان،و اینکه خطرناک هستند یا ایمنی شان رعایت شده ،مانند زباله های بیمارستانی،
پسماندهایی که عمدتا در شهر یافت میشود معمولا خانگی وتجاریست.که ده درصد را شامل میشود مابقی پسماندهی کشاورزی وصنعتی است که شنود درصد پسماند را تشکیل میدهد.مدیریت پسماند

پسماند خانگی

پسماندهای خانگی بزرگترین مشکل و مسئله موجوداست چون اکثر مواد موجود در ان مثل،شیشه ،فلز،پلاستیک،درهم و مخلوط وجود دارد که این مسئله مدیریت پسماند را به مشکل می اندازد.پسماندها در فصول مختلف سال و در شهرها وکشورهای مختلف به طور گوناگون است،ازمیان اینها پسماند تجاری وصنعتی خیلی یکنواخت تر و در مقداربسیار بالایی میتواند تولید شود.به همین ترتیب است که سیستمی که بتواند پسماند خانگی رامدیریت کند حتما توانایی بالایی دارد ودیگر پسماندها را هم میتواند به خوبی مدیریت کند.مدیریت پسماندها روزبه روز پیچیده تر و مشکل تر میشو و آن هم به دلیل حجم روزافزون پسماندها تولید بسیارآنها، و همچنین تنوع زباله ها که بسیار متنوع وگوناگون است.

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

مدیریت پسماند های شهری

مدیریت پسماند های شهری به عوامل زیادی بستگی دارد مثل تولید زیاد ضایعات، و جمع آوری مناسب و به موقع ودفن زباله ها و در آخربازیافت آنها .به همین علت محدوده مدیریت این مجموعه بسیار متغییر و وسیع است.هرچه پیشرفت علم وفناوری وعلوم مختلف بیشترشود به طبع پسماندهای فیزیکی وشیمیایی وپزشکی بیشتر میشود و رفته رفته این پسماندها به درون خانه ها راه پیدا میکنند،درحال حاضر مدیریت زباله ها دیگر به روشهای قدیمی و سنتی امکان پذیر نیست و به دلیل وجود پسماندهای شیمیایی ومیکروبی و رادیواکتیو خطر بسیار زیادی محیط زیست مارا تهدید میکند،.

اجزای مدیریت پسماند

مدیریت پسماند اجزای گوناگونی دارد از آن جمله جمع آوری،تفکیک،پردازش وبازیافت مناسب میباشد.همیشه درتولید پسماند باید دقت کافی را داشت وازاشیائ بی ارزش تولید شده توسط انسان بهترین استفاده را کرد و محیط زیست را هر چه بهتر و بیشتر حمایت و مراقبت کرد.

تولید پسماند را باید بسیار مورد توجه وتحقیق قرار داد به علت استفاده نادرست انسان ازمواد و یا زیاده روی و به وجود آوردن ضایعات،پسماند زیاد عموما از استفاده نادرست ما صورت می پذیرد ،و این پسماندها چیزهای بی ارزشی است که از فعالیت های متنوع انسان پر شرایط گوناگون تولید و ساخته میشود که این مواد نباید به راحتی درمحیط زیست رها شود وباید برای دفع ان جمع آوری شود.

برای نمونه پوسته ها شکلات که بعد از صرف دیگر هیچ ارزشی برای صاحب خود ندارد وبه دور انداخته میشود و یا پلاستیک هایی که مواد داخلش استفاده شده و این پلاستیک دیگر موردنیاز نیست و تبدیل به زباله میشود، هم اکنون رشد جمعیت نسبت به قبل بسیار بیشتر شده و به مراتب تولید زباله هم به نسبت اف
زایش جمعیت بیشتر میشود

.ودیگر روشهای قدیمی کارایی چندانی ندارد وجواب گوی نیاز نیست،

به همین علت باید ازروش های جدید وتکنولوژی های پیشرفته به مدیریت این مسئله بپردازیم و هر چه در مدیریت این سیستم مهم بهتر عمل کنیم به طبع می توانیم زندگی بهتری داشته باشیم ومحیط زیست را بهتر مراقبت و نگهداری کنیم این محیط زیست میراثی است که ازگذشته به ما رسیده و ما هم باید به درستی و نحو احسنت این امانت الهی را به دست آیندگانمان برسانیم ،هرچه محیط زندگی پاک تر باشد زندگی سالم تر ودمفیدتری در روی زمین خواهیم داشت،

حساب آرایان چرتکه  در شرایط حاضر خلاق‌ترین موسسه ارائه خدمات حسابداری در ایران است. استفاده از کارشناسان درجه ۱، خدمات متمایز و مسئولیت ‌پذیری سه هدف اصلی در تولید حساب آرایان چرتکه بوده است.

تنها لازم است با شماره ۰۲۱۳۳۳۳۴۰۰۰ تماس حاصل کنید. برای دیدن شبکه اجتماعی ما اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *