منابع مالیاتی |انواع منابع مالیاتی و نحوه محاسبه آن

منابع مالیاتی-انواع منابع مالیاتی و نحوه محاسبه آن-chortkeh20-com

انواع منابع مالیاتی و نحوه محاسبه آن

ما در این مقاله قصد داریم شما را با منابع مالیاتی و نحوه محاسبه آن را طبق قانون به شما نشان دهیم. شرکت حساب آرایان چرتکه با مشاوره های دقیق و تجربه های خود می تواند شما را با منابع مالیاتی و نحوه محاسبه صحیح آن آشنا کند.

می توانید با شماره های ۰۲۱۳۳۳۳۴۰۰۰ و ۰۲۱۳۳۳۳۴۰۰۴ تماس بگیرید و یا از طریق پست الکترونیک info@chortkeh20.com با ما در ارتباط باشید. منابع مالیاتی

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

طبق ماده ۱۰۵ قانون در رابطه با مالیات های مستقیم : جمع درآمد شرکت ها و درآمدهای حاکی از فعالیت های انتفاعی ، سایر اشخاص حقوقی ، که از منبع های مختلف در ایران یا سایر کشورها تحصیل می کنند ، طبق قوانین باید مالیاتی را با نرخ ۲۵% بپردازند.

طبق ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم باید درآمدهای دریافت شده از مالیات اشخاص حقوقی که در خارج از کشور یا مقیم آنجا هستند مبلغی به عنوان مالیات دریافت شود. در آمد مشمول مالیات ای اشخاص به شرح زیر می باشد :

 • پیمانکارانی که در ایران نسبت به عملیات های کار در ساختمان به اخذ ۱۲ درصدی درآمد سالیانه خود را باید به مالیات اختصاص دهند. موضوعات مرتبط به فعالیت های بند ۱ ماده ۱۰۷ قرارداد پیمانکارهای آن از ابتدا سال به بعد منعقد می شود. همچنین طبق قوانین ماده ۱۰۶ این قانون تصحیح می گردد.
 • به دلیل واگذاری حقوق و امتیازات افراد در ایران و واگذاری فیلم های سینمایی به اخذ ۲۰% تا ۴۰% از وجه دریافتی شما در یک سال دریافت می شود.

طبق ماده ۱۵ اشخاصی که باید دفاتر روزنامه ها و کل اداره یک شعبه را نگهداری کنند، باید با توجه به روش های حسابداری ، خلاصه عملیات شعبه خود را ( در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند ) حداکثر تا چهار ماه پس از آن ، مالیاتی را بپردازند.

طبق ماده ۱۷ قانون ، مودیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می کنند موظفند تا خلاصه عملیاتی را به ماشین های الکترونیکی در طی هر ماه ، تحت سر فصل های دفاتر کل به دفاتر روزنامه تحویل دهند. این کار را باید حداکثر تا پایان ماه انجام داد.

علاوه بر این موضوعات برای راحتی رسیدگی به این امور ، می توانید از دستور عمل ها و نحوه کار با نرم افزارهای مالی استفاده کنید. البته لازم به ذکر است مودیان ذکر شده موظفند هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات خود را به ماشین های الکترونیکی بدهند. این خلاصه عملیات را حداکثر تا ۱۰ روز پس از پایان سه ماه باید به اداره امور مالیاتی تحویل دهید. انواع منابع مالیاتی و نحوه محاسبه آن

تکالیف اشخاص حقوقی

افراد حقوقی پس از ثبت نام موظفند تا اقداماتی را انجام دهند که این اقدامات به شرح ذیل می باشند :

 • شخصی که حقوق را پرداخت می کند باید لیست مربوط به ۳۰ روز پس از پرداخت را به اداره امور مالیاتی ارائه داده و رسید آن را دریافت نماید.
 • دفاتر روزنامه تمامی رسیدها و داده های به ثبت رسیده جهت پلمپ یا ثبت اداره را در اختیار دارد. شما می توانید به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کنید. بهتر است این کار را در سال اول و حداکثر ۳۰ روز پس از ثبت شرکت خود انجام دهید.
 • حداقل پس از ۴ ماه باید اظهارنامه ها و ترازنامه های سود و زیان حساب های شرکت را به همراه فهرست هویت شرکا و سهامداران به اداره امور مالیاتی برده ، تا فعالیت اشخاص حقوقی شما ، در آن ثبت شده و منابع مالیات متعلق به شما پرداخت شود.
 • حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکت ها می بایست در طی ۲ ماه از تاریخ ثبت شرکت ، به صورت قانونی توسط اداره ثبت شرکت ها پرداخت شود. این مالیات طبق سرمایه و سهام اضافی شرکت شما افزایش می یابد. سرمایه هایی که در شرکت های سرمایه گذاری شده ، کاهش داده شوند نیازی به پرداخت مجدد حق تمبر ندارند.

مدرک های مورد نیاز برای تشکیل پرونده منابع مالیاتی

برای تعیین واحدهای مالیاتی و نحوه عملکرد و حقوق آن ها باید مدیر عامل شرکت ، یکی از اعضاء شرکت ، نماینده های شرکت که حق امضاء دارند باید به اداره کل امور مالیاتی رفته و پس از پر کردن فرم های مربوطه ، مدارک خواسته شده را به آن ها ارائه دهید که این مدارک عبارتند از :

 1. تصویر اساسنامه از تمامی صفحات
 2. تصویر شرکت نامه ( این مورد برای شرکت های تعاونی و مسئولیت محدود استفاده می شود )
 3. تصویر تقاضانامه ( این مورد برای شرکت های مسئولیت محدود و مؤسسات می باشد )
 4. آگهی تغییرات
 5. اظهارنامه ثبت شرکت ( اگر شما از شرکت های سهامی خاص هستید ، باید تصویر این اظهارنامه را به همراه داشته باشید )
 6. اسناد مالکیت و عوارض نوسازی ( اگر شما مالکی هستید که به صورت شخص حقوقی این کار را انجام می دهید باید از این تصاویر و اسناد استفاده کنید )
 7. آگهی تأسیسات در روزنامه های رسمی ( شما باید مهر روزنامه رسمی را به همراه داشته باشید حتی پیش آگهی تأسیسات کفایت می کند )
 8. تصویری از قبض های برق و تلفن شرکت
 9. تصویری از صفحه اول شناسنامه مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره

۱۰٫تصویر اجاره نامه ( در صورتی که شرکت شما اجاری است ارائه این تصویر و سند الزامی است)

پس از ارائه این مدارک و تشکیل پرونده در تهران ، باید در اداره نظارت و پیگیری کل امور مالیاتی شرکت ها حضور پیدا کنید.

معافیت مالیاتی

طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم ، اشخاص حقوقی در طی سه سال متوالی باید ترازنامه ها و اسناد سود و زیان شرکت را در اختیار اداره امور مالیات قرار دهند. با این عمل این اشخاص از دادن مالیات معاف می شوند. در این سه سال مبلغ ۵ درصدی به عنوان مالیات از آن ها کسر می شود.

طبق ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم ، شخص مورد نظر باید علی الحساب مبلغی را به عنوان مالیات عملکرد هر ساله قبل از پایان سررسید پرداخت نمایند. مودیانی که به تکالیف قانونی خود اقدام نکنند ، طبق ماده ۲۳۹ هرگاه مالیاتی از طرف او صادر شود ، اداره امور مالیاتی موظف است ۸۰% از جرایم او را در این قانون معاف کند.

طبق تبصره ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم ، نداشتن اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی شرکت های جدید ، باعث جریمه ای می شود که حدود ۴۰% مالیات به او تعلق می گیرد.

طبق ماده ۱۹۳ قانون مالیات های مستقیم ، مودیانی که بر اساس مقررات این قانون ، عمل نکرده اند و به نگهداری دفاتر بی توجه بودند باید مالیاتی را پرداخت کنند که این مالیات حدود ۲۰% است. البته عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه در هنگام حساب سود و زیان باعث معافیت فرد از پرداخت مالیات می شود.

مالیات اجاره

منابع مالیاتی که اجاره دریافت می شود ، برای محاسبه منابع مالیات اجاره استفاده می گردد. در قانون مالیات های مستقیم دو روش برای تعیین منابع مالیات اجاره پیش بینی شده است. اگر بین صاحب خانه و مستأجر سند رسمی اجاره تنظیم شود ، عملاً مستأجر به غیر از مال اجاره ، وجه دیگری را به عنوان ودیعه پرداخت نمی کند. هزینه منابع مالیات اجاره از طریق ارزیابی بر اساس مقایسه با ملک های مشابه معین می شود.

رسیدگی به نحوه تعیین درآمد مالیات

با قبولی دفاتر و قبولی درآمدها طبق مالیات درج شده در اظهارنامه شما موظف به پرداخت آن هستید.

از طریق علی الرأس درآمد صاحبان شغل ها تشخیص داده شده و بلافاصله پرداخت می شود.

هنگامی که تا موعود مقرر شده در ترازنامه و سود و زیان های شرکت یا درآمد و هزینه شرکت تسلیم نشوند شما موظفید مالیات تعیین شده را بپردازید.

در صورتی که دفاتر ، اسناد و مدارک ابزاری برای تشخیص درآمد مشخص نشوند شما باید طبق قانون و آیین نامه آن مالیات را پرداخت نمایید.

تکالیف مودیان

صاحبان شغل هایی که موظفند اسناد و مدارک مربوطه را برای تشخیص درآمد و پرداخت مالیات نگهداری کنند به سه دسته تقسیم می شوند :

گروه اول صاحبان مشاغلی هستند که در دفاتر روزنامه و قانون تجارت مانند مؤسسات حسابداری،  مهندسی ، تبلیغاتی ، بازاریابی ، بازرگانی و … مشغول به کار هستند.

گروه دوم صاحبان شغل هایی هستند که موظفند فعالیت های شغلی خود را در دفاتر درآمد و هزینه ثبت کنند. شغل هایی مانند صاحبان کارگاه های صنعتی ، مهمانسراها ، فیلمبرداری ها ، مراکز فرهنگی ، آزمایشگاه ها ، تعمیرگاه ها ، نمایشگاه های اتومبیل ، دفاتر ثبت اسناد رسمی و شغل های ساختمانی جزء دسته دوم می باشند.

گروه سوم صاحبان شغل هایی هستند که مشمول مقررات گروه اول و دوم نیستند و موظفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را تهیه کرده و به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.

نکته : صاحبان مشاغل موظفند اظهار نامه های مالیاتی مربوط به فعالیت شغل خود را در هر سال و حداکثر تا تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی ارائه دهد. در غیر این صورت طبق ماده ۱۳۱ منابع مالیاتی مستقیم باید مبلغی را به عنوان مالیات بپردازند.

طبق ماده ۱۳۱ منابع مالیاتی

نرخ مالیات اشخاص حقیقی حدود ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مشمول مالیات سالانه می شود. ( نرخ ۱۵ درصدی )

نرخ مالیات اشخاص حقیقی ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. (نرخ ۲۰ درصدی )

نرخ مالیات اشخاص حقیقی ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است. (نرخ ۲۵ درصدی )

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره دقیق می توانید با شرکت حساب آرایان چرتکه تماس گرفته و از تمامی خدمات آن بهره مند شوید. برای مشاوره رایگان می توانید با شماره ۰۹۳۹۴۱۰۴۶۸۸ تماس بگیرید.

همچنین می توانید از طریق پست الکترونیک chortkehh@gmail.com با ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *