دسته: اخبار

نمونه متن نامه درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی

نمونه متن نامه درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی اداره کل امور مالیاتی ………….. موضوع: درخواست بخشودگی جرائم……… با سلام احتراما ، عطف به برگ مالیات قطعی عملکرد شماره ……….مورخ…………..موارد زیر...

ادامه مطلب
  • 1
  • 2