شیوه های حسابرسی برای کشف تقلب | بخش اول

شیوه های حسابرسی برای کشف تقلب-1-chortkeh20-com

در این مبحث به بررسی موارد عمده الزامات و رهنمود و راهنمایی های. مبنی بر شیوه های حسابرسی برای کشف تقلب می پرردازیم امید است این مقاله در بالا بردن سطح اطلاعات عمومی شما نقش موثری داشته باشد.

بیانیه شماره ۹۹ استانداردهای حسابرسی راه و روش جدیدی را در مورد الزامات حسابرسی گشوده است، به‌ صورتی که حسابرسان با به کار گرفتن این اطلاعیه وارد صحنه وسیعی از شیوه های حسابرسی برای کشف و شهود تقلب خواهند شد. استاندارد جدید به دنبال آن است بررسی تقلب به واسطه ی حسابرسان با روند حسابرسی ترکیب شود و این بررسی تا پایان عملیات حسابرسی به‌ صورت مداوم مورد باز بینی قرار گیرد. این اطلاعیه روندی را می‌نمایاند که در آن حسابرس:

۱ـ اطلاعات مورد استفاده برای شناخت مشکلات و خطرات ارائه نادرست و بااهمیت در اثر تقلب را جمع‌آوری می‌کند،

۲ـ خطرات ذکر شده را بعد از ارزیابی برنامه‌ها و کنترل های واحد مورد رسیدگی، براورد می‌کند،

۳ـ عکس العمل مناسبی نسبت به نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد.

بر طبق اطلاعیه ذکر شده، حسابرس در قیاس با گذشته باید اطلاعات بسیار زیادی را به‌ دلیل براورد خطرات تقلب جمع‌آوری کند و مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد.

مثلث تقلب

براساس اطلاعیه ذکر شده، تقلب، کاری عمدی است که به ارائه نادرست با اهمیت در صورت های مالی مورد حسابرسی منجر می‌شود. تقلب تقریبا در صورت بروز سه وضعیت رخ می‌دهد:

* مدیریت یا سایر کارکنان به دنبال انگیزه‌ای یا تحت فشار خاصی تقلب می کنند.

* وضعیت موجود- به طور مثال نبود کنترل، نامناسب بودن کنترل های موجود، یا قدرت مدیریت برای زیر پا گذاشتن کنترل ها فرصت و زمانی را برای انجام تقلب فراهم می‌کند.

* افرادی که مرتکب انجام نا پسند تقلب می شوند ،توانا به توجیه کار ناپسند خود هستند و برخی از این افراد دارای نگرش، خصوصیت یا مجموعه‌ای از کلیات اخلاقی هستند که آن ها مجاز می شوند تا آگاهانه و خود سرانه تخلفاتی را انجام دهند .

تردید حرفه‌ای

اطلاعیه شماره ۹۹ استانداردهای حسابرسی، حسابرسان را به تسلط بر خواسته ها و میل های طبیعی خود از جمله تکیه بیش از حد بر بیان شخصی که صاحب کار است اشتیاق داشته و از آن ها خواسته است تا با ذهنی پرسش گر و به‌ حالت شک و تردید، رویکرد حسابرسی را مشخص کنند. بر اساس این اطلاعیه ضروری است که حسابرس روابط گذشته را نادیده قلم داد کند و هرگز فکر نکند که تمام صاحبکاران راست گو و درستکارند. پس استاندارد جدید پیشنهادهایی را در مورد بهره بردن افکاری منتقد و دارای تردید حرفه‌ای در مراحل مختلف حسابرسی به خصوص در راستای برنامه‌ریزی حسابرسی و ارزیابی مشاهدات به حسابرسان ارائه داده است.

برای دیدن مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید

 

به دست آوردن اطلاعات برای شناخت خطرات تقلب

اطلاعیه شماره ۹۹ استانداردهای حسابرسی، منبع های کسب اطلاعات برای بررسی خطرات تقلب را وسعت به سزایی بخشیده است. این اطلاعیه راهنمایی را در مورد کسب اطلاعات از منابع زیر فراهم کرده است:

۱- مدیریت و دیگر اشخاص درون‌سازمانی، ۲- شیوه های تحلیلی، ۳- ارزشیابی عوامل خطر تقلب، ۴- دیگر۰ منابع.

مدیریت‌ـ استاندارد جدید، حالت ها را که حسابرس باید در مورد آگاهی مدیریت و شناخت او از تقلب، خطر تقلب و اقدام های کافی برای مواجه شدن با این خطرات سوال کند، مشخص کرده است. چند نمونه از این پرسش و پاسخ ها در استاندارد قبلی لازم نبود. بعضی از این پرس‌وجوها مشخص و شفاف است ولی بعضی دیگر لازمه ی آن است که حسابرسان در حین کار، مواردی را دمورد ویژگی تقلب، ماهیت خطر تقلب و انواع کنترل و برنامه‌هایی که باعث به کشف و شهود تقلب خواهد شد، به مدیران آموزش دهند. راهنمایی ارائه شده در اطلاعیه جدید سطح لازم را سبب بحث و بررسی حسابرسان درباره این موضوعات فراهم می‌کند.

دیگر افراد‌ـ اطلاعیه ذکر شده ، حسابرسان را به تحقیق و رسیدگی از انجمن حسابرسی (حتی اگر فعال نباشد)، حسابرسان داخلی و سایر افراد درباره وجود تقلب یا هر نمونه سوءظن نسبت به آن لازم کرده است. دگیر افراد ممکن است شامل کارکنان خارج از روند گزارشگری مالی نیز باشند.

در بیشتر موارد و نمونه ها، حسابرسان تحقیق و رسیدگی خود را از صاحبکار، تنها به پرسش و پاسخ از کارکنانی که در روند گزارش گری مالی درگیر هستند، محدود می‌کنند. این رویکرد برای پرس‌وجو در مورد موضوعاتی مثل طریقه پردازش یا کنترل کردن معاملات که کارکنان حسابداری از آن ها آگاهی مستقیم دارند، مناسب به‌نظر می آید. اما استعلام از کارکنان حسابداری درباره ی موضوعاتی مثل شیوه های مورد استفاده برای بازرسی و بررسی، شمارش کردن و تحویل کالا که اطلاعات دقیق و مشخص از آن ندارند، از اثر گذاری کمتری برخوردار است. افرادی که روند حسابرسی را به خاطر فقدان نگرش عمیق لازم در امر برنامه‌ریزی و انجام حسابرسی اثربخش و کارامد مورد انتقاد قرار می‌دهند، همواره به استعلام نکردن حسابرسان از افراد خارج از قسمت حسابداری به‌عنوان شاهدی بر خواست خود استناد می‌کنند.شیوه های حسابرسی برای کشف تقلب | بخش اول

اطلاعیه جدید، اولین معیاری است که حسابرسان را به استعلام از سایر افراد درون‌سازمانی از نمونه افراد زیر ملزم کرده است:

* کارکنان عملیاتی که بلا فاصله در روند گزارشگری مالی درگیر نیستند،

* اشخاصی که از معامله های غیرعادی یا پیچیده آگاهی دارند،

* وکیل حقوقی شرکت.

کشف تقلب

به غیر از این، حسابرس نباید استعلام های خود را فقط به مدیریت ارشد محدود کند. استاندارد اخیر پرسش و پاسخ از کارکنان را در سطح و زمینه های گوناگون سازمانی خواستار شده است. از این استعلام ها دو هدف اصلی صورت می گیرد:

* کسب اطلاعات دقیق و مهم در مورد تقلب‌ـ تقلب ممکن است در هر قسمت یا در هر زمینه ایی از سازمان اتفاق بیافتد. امکان دارد بعضی از اشخاص، مرتکب تقلب یا مخفی کردن آن را توسط فرد یا افراد معینی مشاهده کنند یا به‌ شیوه ایی از آن آگاهی پیدا کنند. معمولا، افرادی که از تقلب آگاهی داشته‌اند، بعد از مشخص کردن واقعیت و حقیقت، به دیگران گفته‌اند که از انجام تقلب آگاهی داشتن اما کسی چیزی از آن ها در این‌ مورد نپرسیده است. بیانیه جدید، این مبحث را افزایش داده است تا حسابرسان مباحث را بررسی نموده.

* تایید بیانات دیگران یا نگرش مناسب تر نسبت به آن‌ کارکنان عملیاتی می‌توانند بیانات و اظهارات دیگران را تایید کنند یا توجه گوناگونی را درباره شیوه انجام کارها در عمل فراهم سازند. به‌ طور مثال کارکنان قسمت حسابداری ممکن است بتوانند اطلاعاتی را درباره روش های کنترلی تاکید شده برای مراقبت از موجودی کالا به حسابرسان ارائه دهند، اما کارکنان عملیاتی می‌توانند به حسابرسان بگویند که روش های کنترلی درعمل چگونه اجرا می‌شود و در چه مواردی ممکن است این کنترل ها نا دیده گرفته شود یا فریب داده شود.

این استاندارد به حسابرسان فرمان می دهد تا در معین کردن اینکه کدام یک از کارکنان در سازمان مورد استعلام قرار گیرد و چه سئوالاتی از آن ها پرسیده شود، داوری درخور توجهی اعمال کنند.

پرس‌وجوی بیشتر

استاندارد جدید حسابرسان را ملزم کرده تا از مدیریت و دیگر افراد درون سازمان پرسش و پاسخ کنند. در این صورت ، استاندارد ذکر شده حسابرسان را تنها به استعلام از این افراد محدود نکرده است. در واقعیت، از این روش حسابرسان به استعلام بیشتر برای تهیه و تایید اطلاعات گوناگون زیادی تشویق می‌شوند که بتواند آن ها را در بررسی و ارزیابی خطرات ارائه نادرست بااهمیت ناشی از تقلب کمک کند. بسیاری از این استعلام ها باید از کارکنانی به غیر از مدیران و کارکنان قسمت حسابداری به‌ عمل آید. حسابرسان ممکن است بخواهند از استعلام‌ های خود در موارد زیر استفاده کنند:

* تشخیص وجود مشخصات تقلب، کشف تقلب

* شناخت خط‌مشی‌ها، رویه‌ها و کنترلهای موجود برای انجام مندرج روزنامه و سایر تنظیم ها،

* شناخت راه و روش ها و شرایطی که در آن ها مدیریت خواسته یا ناخواسته کنترل های داخلی را زیر پا می‌گذارد،

* شناخت خط‌مشی‌ها و طریقه های مشخص با شناسایی درامد،

* شناخت برهان و تشریح پشتوانه معاملات غیرعادی با اهمیت از لحاظ ماهیت تجاری.

پرسش های مانند هم از اشخاص گوناگون، سپس که حسابرسان را به مقایسه پرسش ها به‌ دلیل تشخیص سازگاری یا ناسازگاری پاسخ ها توانا می‌سازد، می‌تواند اثر بخشی پرسش و پاسخ ها را افزایش دهد.

برنامه‌ریزی روشهای تحلیلی

یکی از دلایل یاس و نا امیدی حسابرسان در کشف و شهود عرضه نادرست بااهمیت ناشی از تقلب این است که آن ها معمولاً عددها دوره جاری را بدون توجه به اطلاعات گذشته و سایر اطلاعات مربوط، مورد بررسی قرار می‌دهند. به‌ خاطر همین علت ، اطلاعیه جدید، حسابرسان را ملزم کرده است نتایج انجام شده از اجرای روش های تحلیلی را در شناخت خطرات ارائه نادرست ناشی از تقلب مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند و این استاندارد فهرستی از شیوه را ارائه داده که حسابرسان با به‌کارگیری آن ها ممکن است به‌ وجود چنین خطراتی پی‌ببرند.
شما میتوانید برای داشتن اطلاعات بیشتری از مشاوران حساب آرایان چرتکه دریافت کنید.

تنها کافیست با شماره ۰۲۱۳۳۳۳۴۰۰۰ تماس حاصل کنید. برای دیدن شبکه اجتماعی در اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *