رزومه ما

آیا میخواهید در مورد ما بیشتر بدانید؟

روزمه شرکت:

1) استقرار سیستم حسابداری و نرم‌افزارهای حسابداری
2) تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی
3) تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده
4) تهیه و تنظیم گزارشات فصلی
5) تهیه و تنظیم صورت‌های مالی اساسی
6) تنظیم و چیدمان حساب‌ها مطابق استانداردهای حسابداری و حسابرسی و قوانین مالیاتی
7) تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد استاندارد مطابق قانون کار و بیمه تامین اجتماعی به همراه ثبت‌های حسابداری
8) تنظیم لیست مالیات بر حقوق و بیمه تامین اجتماعی
9) آگهی تغییرات در اداره ثبت شرکت‌ها
10) تنظیم جدول استهلاک و ثبت‌های مربوطه
11) تهیه و تنظیم لیست قیمت تمام شده محصولات به تفکیک محصولات
12) ثبت آنلاین دفاتر روزنامه و کل مطابق اصول حسابداری
13) تهیه و تنظیم لایحه مالیاتی بخشودگی جرائم و دفاعیات مالیاتی در هیئت‌های حل اختلاف
14) راه‌اندازی سیستم حسابداری صنعتی و تهیه گزارشات خاص مدیریتی
15) پلمپ و تحریر دفاتر قانونی
16) جمع‌آوری و ثبت حساب‌های معوقه
17) مشاوره مالیاتی و ارائه راه‌کارهای قانونی جهت پیشگیری از پرداخت مالیات‌های غیر واقعی و کاهش مالیات عملکرد

[thememove_history type=”2″ values=”%5B%7B%22photo%22%3A%223111%22%2C%22label%22%3A%221371%22%2C%22content%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87%22%7D%2C%7B%22photo%22%3A%221450%22%2C%22label%22%3A%221380%22%2C%22content%22%3A%22%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87%22%7D%2C%7B%22photo%22%3A%221451%22%2C%22label%22%3A%221931%22%2C%22content%22%3A%22%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87%22%7D%2C%7B%22photo%22%3A%221452%22%2C%22label%22%3A%221396%22%2C%22content%22%3A%22%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87%22%7D%5D”]