خدمات بیمه

انجام کلیه امور مربوط به بیمه مانند دریافت کد کارگاهی، ثبت نام و… دارای اتلاف وقت بسیار زیاد و پیچیدگی‌های کاری خود می‌باشد؛<br>
بدین سبب به منظور سهولت در انجام کار مشتریان عزیز، شرکت حسابداری حساب آریان چرتکه با بهره گیری از دانش به روز متخصصین خود خدمات بیمه را به شرح زیر ارائه می‌دهد.

خدمات بیمه ارائه شده توسط

حساب آریان چرتکه

ثبت نام و نامنویسی پرسنل

تنظیم لیست بیمه و حقوق ماهانه شرکت ها و موسسات تجاری بر اساس قوانین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی

مشاوره در امور بیمه ای سازمان تامین اجتماعی

قبول وکالت کارفرما در  سازمان تأمین اجتماعی اعم از هیئت های بدوی و تجدیدنظر شامل تهیه لایحه دفاعیه و حضور در جلسات مزبور

اخذ مفاصا حساب بیمه

ارائه خدمات و مشاوره در خصوص حسابرسی بیمه ای و  بازرسی از دفاتر قانونی

اتخاذ رویه های مناسب جهت ثبت رویدادها و تهیه و تنظیم دفاتر جهت ارایه به حسابرسان بیمه تامین اجتماعی

انجام سایر امور مورد نیاز بیمه شدگان و کارفرمایان در زمینه تأمین اجتماعی

مشاوره تامین اجتماعی در رابطه با بررسی قراردادها و پروژه های پیمانکاری ، ارائه خدمات مشاوره ای قبل و بعد از عقد قرارداد پیمانکاری و پیگیری تا حصول نتیجه مطلوب و قانونی

بررسی صحت محاسبات مربوط به اعلام بدهی ها و اوراق مطالباتی که توسط شعب سازمان تأمین اجتماعی صادر می گردد

انجام سایر امور مورد نیاز بیمه شدگان و کارفرمایان در زمینه تأمین اجتماعی

فرم درخواست خدمات
بیمه