خدمات بیمه

انجام کلیه امور مربوط به بیمه مانند دریافت کد کارگاهی، ثبت نام و… دارای اتلاف وقت بسیار زیاد و پیچیدگی‌های کاری خود می‌باشد؛
بدین سبب به منظور سهولت در انجام کار مشتریان عزیز، شرکت حسابداری حساب آریان چرتکه با بهره گیری از دانش به روز متخصصین خود خدمات بیمه را به شرح زیر ارائه می‌دهد.

خدمات بیمه ارائه شده توسط

حساب آریان چرتکه

ارسال لیست بیمه

 

شرکت در دفاعیه جلسات هیت حل اختلاف بیمه

دریافت کد کارگاهی

 

مشاوره در زمینه بیمه های پیمانکاری و…

ثبت نام و نام نویسی پرسنل

 

 

فرم درخواست خدمات
بیمه